Gericht op de afzet en verwerking van secundaire bouwstoffen.

Grondstromen & logistiek

  • Handel en bemiddeling van grondstoffen
  • Landverbetering van uw percelen
  • Ontgrondingen en ophogingen van landerijen.
  • Saneringen van verontreinigde locaties
  • Baggerdepots

Wij staan voor deskundig advies en begeleiding bij veiligheid-, gezondheid- en milieuzaken

DIRECT CONTACT

WIJ ZIJN ACTIEF

Voor onze klanten zoeken wij onafhankelijk en met kennis van zaken de meest praktische oplossing voor het verwerken van grond, zand klei en o.a. baggerspecie. Wij beoordelen de kwaliteit van de aangeboden grond en bagger, adviseren over de afzet- en verwerkingsmogelijkheden en verzorgen de bijbehorende logistieke en administratieve procedures. Dit alles wordt gedaan op een zo duurzaam mogelijke manier, rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving. 

RISICODRAGEND PARTICIPEREN

Bovisie kan u veel werk uit handen nemen (partijkeuringen, meldingen en vergunningen) en biedt vaak passende innovatieve oplossingen. Waar mogelijk participeren wij risicodragend mee in uw project.

VOORDEEL

  • Voor u zoeken wij als onafhankelijke marktpartij en met kennis van zaken de meest praktische oplossing voor het verwerken van grond, klei, zand en o.a. baggerspecie.
  • Wij beoordelen de kwaliteit en adviseren over de afzet- en verwerkingsmogelijkheden van uw partij.
  • Logistieke, administratieve en milieu-procedures worden voor u geregeld, rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving.
Onze partijen worden aangeboden op Kuubs

KUUBS

Kuubs, de Landelijke online grondstoffenbank.  U kunt rechtstreeks zaken doen door gebruik te maken van dit brede netwerk voor handel en bemiddeling van bouw- en grondstoffen.

Ga naar Kuubs.nl