Projectontwikkeling

Bovisie initiatiefnemer, planvisie en coordinator grondstromen Recreatieoord Enkhuizerzand.
Winnaar aanbesteding, realisatie 2019 en verder.

DIRECT CONTACT

RECREATIE & WATER

Bovisie Projectontwikkeling levert een duurzame bijdrage aan de leefomgeving. Bovisie Projectontwikkeling is vooral in de provincies rondom het IJsselmeer en Markermeer actief. Wij zijn goed bekend met de lokale overheden, grondeigenaren en andere betrokken partijen. Natuur en waterrecreatie zijn veelal een prominent onderdeel van de ontwikkeling.

VASTGOED

Bovisie initiatiefnemer, planvisie Medemblik aan Zee.
Winnaar aanbesteding, realisatie 2019 en verder.

Soms doet zich buiten het werkgebied van Bovisie Projectontwikkeling een kans voor, die wij dan uiteraard graag invullen met onze partners. Bij het ontwikkelen van een gebied vormt de omgeving en de wensen van de directe betrokkenen de uitgangspunten voor het uiteindelijke resultaat.

LANDBOUW

In het verlengde van onze Grondbank activiteiten houden wij ons vooral bezig met het verbeteren van agrarische percelen. Wij bespreken graag met u onze projectervaringen met daarbije onze referentiewerken. We richten ons op de afzet van baggerspecie, zand-, en o.a. kleiwinning. Samen met u realiseren we verbeteringen!