Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

DIRECT CONTACT

RECREATIE & WATER

Bovisie Projectontwikkeling levert een duurzame en een maatschappelijke toegevoegde waarde aan de leefomgeving. Drijvend wonen of recreëren, sloepenhavens of waterbergingen, het zijn elementen die Bovisie ontwerpt en realiseert.
Natuur en waterrecreatie zijn veelal een prominent onderdeel van de ontwikkeling. Wij zijn goed bekend met de beleidsregels en milieu en vergunningstrajecten.

VASTGOED

Bovisie bv

  • Inschrijving aanbesteding Medemblik aan Zee
  • Planvisie en ontwerp
  • Coördinator grondstoffen & infrawerk

Realisatie vanaf 2019

Soms doet zich een kans voor, die wij dan uiteraard graag invullen met onze partners. Bij het ontwikkelen van een gebied vormt de omgeving en de wensen van de directe betrokkenen de uitgangspunten voor het uiteindelijke resultaat.

LANDBOUW

In het verlengde van onze grondbank activiteiten houden wij ons bezig met het verbeteren van agrarische percelen. We richten ons op vraag en aanbod van o.a. grond, baggerspecie, zand en klei. Wij bespreken graag met u onze projectervaringen met daarbij onze referentiewerken.