PROJECTDETAILS

Leisurepark Andijk

Leisurepark Andijk
Leisurepark Andijk
Leisurepark Andijk
Leisurepark Andijk
Leisurepark Andijk
Leisurepark Andijk
Leisurepark Andijk
Leisurepark Andijk
Leisurepark Andijk

Plan OLPA Bovisie & partners  Ontwikkeling Leisure Park Andijk

Natuur & Recreatie aan de vooroever in Andijk.
Een beleving in een natuurlijke omgeving!

Recreatie

  • Brede en lange (ca. 500m en 250m (bijna 7 voetbalvelden lang)) schone stranden direct aan het IJsselmeer (geen slibbuffer en blauwalg). Dit ontwerp/model geeft de grootste reductie op de afzetting van sediment/slib
  • Zeilschool met 250 meter strand
  • Behoud van recreatie en sterke uitbreiding natuurspelen
  • Ruimte voor authentieke c.q. historische schepen
  • Drijvende recreatieverblijven, een versterking voor WSV De Kreupel en Jachthaven Andijk
  • Ruimte voor schoolactiviteiten, kinderen kunnen leren zeilen, strandspelen en gebruik maken van de natuurspeeltuin
  • Voor de sport zijn er alle mogelijkheden, van een bootcamp-area, yoga, suppen, strandspelen en sleeën in de winter vanaf de heuvels.
  • Parkeerruimte is ruimschoots aanwezig en uit te breiden op twee locaties
  • Een helling voor de havenvereniging is opgenomen om zo meer invulling te kunnen geven aan zeillessen


Wetlands natuur
De zwemkom kent grote problemen met de waterkwaliteit vanwege het ontbreken van doorstroming en een beperkte waterdiepte.
Het IJsselmeergebied heeft weinig zachte land- waterovergangen. De rietlanden ten westen van de zwemkom voorzien wel in deze zachte land- waterovergangen maar de functie als paai- en opgroeigebied voor vis is beperkt vanwege en onnatuurlijke peilregime in het
IJsselmeer. In de zomer staat het water hoog, in de winter laag. Daarom heeft men dit peilregime in de Koopmanspolder omgedraaid. Hier ontstaan daardoor betere condities voor paaiende en opgroeiende vis. Echter de inlaatconstructie en een visvriendelijke buisvijzel hebben een kleine maat wat zorgt voor maar een beperkte uitwisseling met het IJsselmeer.

Door de zwemkom afsluitbaar te maken, ontstaat hier de kans om een gebied dat meer direct gekoppeld is aan het open water dan de Koopmanspolder, ook een natuurlijk peilregime te geven. Hier kan een (water)rietmoeras ontwikkeld worden als uitbreiding van de natuurzone Voorland. Deze afsluiting zou kunnen worden uitgevoerd in combinatie met het maken van een strand aan het IJsselmeer, dat veel minder waterkwaliteitsproblemen zal hebben. De zwemkom kan via de randsloot worden aangetapt met een bescheiden
beweegbare stuw, die ervoor zorgt dat de vis in herfst/winter/voorjaar goed kan uitwisselen met het IJsselmeer, en in de zomer goed op kan groeien in het dan geïsoleerde water en het waterriet. Dit rietmoeras in de voormalige zwemkom kan een dubbelfunctie krijgen van een
recreatief wetlandpark, dat zowel voor de natuur als voor extensieve recreatie grote kwaliteiten kan bieden. Met boardwalks, vogelkijkhutten en een paviljoen. Tussen de zwemkom en de drijvende recreatieverblijven kunnen kunstmatige ‘duinen’ worden ontwikkeld die voor luwte zorgt en broedplekken voor kustvogels als bv de kokmeeuw. Dit gebied biedt ook weer mogelijkheden voor extensieve recreatie en natuurbeleving met uitkijkpunten en spannende wandelingen meanderend door het glooiende landschap. Zo ontstaan op korte afstand van elkaar verschillende land-water en nat-droog gradiënten die de biodiversiteit ten goede komen. Er ontstaan duidelijke grenzen tussen gebieden met intensieve recreatie: het strand en de drijvende recreatiewoningen voor zwemmen, zonnebaden, strandsporten en watersporten zoals kitesurfen en de extensieve recreatie van wandelen en natuurbeleving tussen de ‘duinen’ en in het rietmoeras. 
Zichtlijnen naar het IJsselmeer blijven behouden!

Ontwikkelcombinatie OLPA

ga terug naar het projectenoverzicht