PROJECTDETAILS

Grondstoffen met auto’s en schepen

Werkwijze

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is met het project Praktijdonderzoek Dijken op Veen genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2012. Bovisie voert in opdracht van Stichting Deltares de praktijkproeven uit.
Lees verder: Waterinnovatieprijs 2012

Inhoud project:

Begin oktober is gestart met het praktijkonderzoek Dijken op Veen, een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. Met dit onderzoek wordt de kennis over de sterkte van Dijken op Veen vergroot. Kennis die wellicht leidt tot bijstelling van de modellen die momenteel worden gebruikt voor het toetsen en ontwerpen van dijken.
De aanleiding voor het onderzoek is dat bij de planvorming voor de dijkversterkingen Edam-Amsterdam en Hoorn-Edam, de uitwerking van de versterkingswijzen volgens de geldende rekenmethoden, resulteerde in relatief forse dijkprofielen. Deze brengen naast een aanzienlijk ruimtebeslag ook hoge kosten met zich mee. Door de forse profielen ontstond bij experts de indruk dat de geldende rekenmethoden mogelijk niet goed genoeg aansloten bij de situatie van dijken op veen. Veen is in de praktijk wellicht sterker dan tot nu toe werd aangenomen. Om dit te toetsen is samen met Rijkswaterstaat gestart met een veldproef. Met de resultaten wordt bekeken of de huidige rekenmodellen de sterkte van het veen adequaat beschrijven. Mogelijk leidt dit tot bijstelling van de rekenmodellen die op dit moment worden gebruikt voor het toetsen en ontwerpen van dijken.
De proef vindt plaats in opdracht van het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. De coordinatie van het werk is in handen van het onderzoeksbureau Deltares www.deltares.nl.

Samenwerking met:

Huiberts Katwoude www.huibertsbv.nl
Mick Volendam www.mickvolendam.nl 
Van de Beeten containerverhuur www.vandebeeten.nl

ga terug naar het projectenoverzicht