PROJECTDETAILS

Kadeverbetering Broek in Waterland

Kadeverbetering Broek in Waterland

Leverantie grond voor het versterken van waterkeringen. Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

ga terug naar het projectenoverzicht