PROJECTDETAILS

Waterberging Drachterveld

Waterberging Drachterveld
Waterberging Drachterveld

HHNK heeft contact gezocht met Bovisie voor het coordineren van de grondstromen voor de waterberging Drachterveld aan het Wijzenddijkje in Oosterblokker (NH)

Inhoud project

Omdat deze ruimte in de groene scheg Drachterveld in de stadsrand van Hoorn wel beschikbaar is, richt het hoogheemraadschap een gedeelte van dit gebied in voor waterberging. Tegelijkertijd met de waterberging legt de gemeente recreatieve voorzieningen aan in de vorm van wandel- en fietspaden. De gemeente Drechterland maakt eveneens een verbinding onder het spoor tussen de waterberging en Oosterblokker.

Het werk vindt plaats aan de Wijzenddijk aan de oostzijde van Hoorn op grondgebied van de gemeente Drechterland. 
Oorspronkelijk zou het hoogheemraadschap de grond die vrijkomt, gebruiken voor de dijkverzwaring Hoorn – Enkhuizen. Omdat de grond uit de waterberging Drachterveld niet op tijd gerijpt is voor gebruik is de koppeling met het project Zuiderdijk losgelaten. 
De grond zal nu zoveel mogelijk worden gebruikt in de regionale waterkeringen in de omgeving. Bovisie regelt de afzet van 260.000m3 grond/klei en levert de opdrachtgever opbrengsten.

Besparing van kosten

Voor dit project heeft het HHNK gekozen voor samenwerking met Bovisie om afzet voor de vrijgekomen grond te vinden. Nauwlettend is de vraag en aanbod van grond in de regio gevolgd. Doordat Bovisie en het hoogheemraadschap actief de aanbestedingen hebben gevolgd en daar snel op in zijn gespogen, is er ‘werk met werk’ gemaakt op een zo kort mogelijke afstand. Met besparing op de transportkosten als gevolg. Naast het volgen van de aanbesteding is er gebruik gemaakt van de onafhankelijke virtuele grondbank ‘Kuubs.nl’ om zo tot afstemming van vraag en aanbod te komen. De kwalitatief waardevolle grond die vrijkwam is verkocht. Dit resulteerde in opbrengsten voor het project Drachterveld. Op deze manier is er ca. 800.000 euro bespaard op de transport en verwerkingskosten van de afgevoerde grond.

Samenwerking met

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier www.hhnk.nl

ga terug naar het projectenoverzicht