PROJECTBUREAU logo

PROJECTBUREAU

  • Gebiedsontwikkeling landschap & recreatie.
  • Specialist grondstoffen handel & bemiddeling in grondstromen
Bovisie - een innovatief projectbureau

CREATIEF EN OPLOSSINGSGERICHT

Projectontwikkeling

Bovisie biedt technische ondersteuning aan projecten van ontwerp tot en met nazorg in de civiele- en infra techniek. Onze ervaring, kennis en creativiteit creëren een specialiteit voor het uitvoeren van projecten.

Specialist grondstoffen

Bovisie is sterk in het vroegtijdig verbinden van projecten, waarbij vraag en aanbod van grondstoffen samenkomen. Het vroegtijdig koppelen van vraag en aanbod, geeft voor beide partijen een optimaal resultaat.

--> Bovisie projectbureau wordt ingeschakeld als onafhankelijke bureau;

  • Omgevingsmanager landverbetering, ontgrondingen, saneringen, baggerdepots.
  • Begeleiding & Risicobeheersing baggerwerken, milieu en weilanddepots
  • Grondstoffencoördinator meldingen, rittenregistraties, bemiddeling
MEER INFORMATIE
Gericht op de ontwikkeling van projecten waarmee in een maatschappelijke behoefte wordt voorzien.

PROJECTONTWIKKELING

Bovisie projectontwikkeling is vooral in de provincies rondom het IJsselmeer en Markermeer actief. Wij zijn goed bekend met de lokale overheden, grondeigenaren en andere betrokken partijen. Natuur en waterrecreatie zijn veelal een prominent onderdeel van de ontwikkeling.