Klik op een project voor meer informatie

SPECIALIST GRONDSTOFFEN

Bovisie is sterk in het vroegtijdig verbinden van projecten, waarbij vraag en aanbod van grondstoffen samenkomen. Het vroegtijdig koppelen van vraag en aanbod, geeft voor beide partijen een optimaal resultaat.

Onafhankelijk bureau voor de handel en bemiddeling van grondstromen

Grondstoffencoördinator meldingen, grondleveranties, rittenregistraties, partijkeuringen en bemiddeling
Omgevingsmanagement vergunningen, grondverbeteringsprojecten, ontgrondingen, saneringen, baggerdepots
Ontwerp planvorming schetsontwerpen en visualisaties
Begeleiding & Risicobeheersing overeenkomsten opstellen en sluiten, baggerstromen, milieu en weilanddepots