Klik op een project voor meer informatie

SPECIALIST GRONDSTOFFEN

Bovisie is sterk in het vroegtijdig verbinden van projecten, waarbij vraag en aanbod van grondstoffen samenkomen. Het vroegtijdig koppelen van vraag en aanbod, geeft voor beide partijen een optimaal resultaat. Wij verzorgen de grondstromenbegeleiding, transport, milieu-documenten en registraties. Depotbeheer voor Gemeente en Provincie draait onder certificaat.

Onafhankelijk bureau voor de bemiddeling van grondstromen

VRAAG EN AANBOD plaatsen wij op www.kuubs.nl
Kuubs is een 'online grondbank platform' ontwikkeld door Bovisie BV

Grondstoffencoördinator meldingen, grondleveranties, rittenregistraties, partijkeuringen en bemiddeling
Omgevingsmanagement vergunningen, grondverbeteringsprojecten, ontgrondingen, saneringen, baggerdepots
Ontwerp planvorming schetsontwerpen en visualisaties
Begeleiding & Risicobeheersing overeenkomsten opstellen en sluiten, baggerstromen, milieu en weilanddepots