Klik op een project voor meer informatie

PROJECTEN VAN BOVISIE

  • Omgevingsmanagement vergunningen, grondverbeteringsprojecten, ontgrondingen, saneringen, baggerdepots
  • Ontwerp planvorming schetsontwerpen en visualisaties
  • Begeleiding & Risicobeheersing overeenkomsten opstellen en sluiten, baggerstromen, milieu en weilanddepots
  • Grondstoffenco√∂rdinator meldingen, grondleveranties, rittenregistraties, partijkeuringen en bemiddeling