PROJECTDETAILS

Weilanddepots

Weilanddepots
Weilanddepots
Weilanddepots
Weilanddepots
Weilanddepots
Weilanddepots
Weilanddepots
Weilanddepots

Bovisie heeft ca. 14 weilanddepots ingezet t.b.v. baggerwerkzaamheden. Weilanddepots zijn veelal wenselijk bij perceeleigenaren. Grondverbetering door landophoging en structuuraanpassing. Wij regelen de locaties, maken afspraken met de eigenaren en begeleiden de werkzaamheden. Zoekt u mogelijkheden om uw percelen op te hogen c.q. te verbeteren? Wij helpen u graag verder.

ga terug naar het projectenoverzicht