PROJECTDETAILS

Baggerdepot Edam-Volendam

Baggerdepot Edam-Volendam
Baggerdepot Edam-Volendam
Baggerdepot Edam-Volendam
Baggerdepot Edam-Volendam
Baggerdepot Edam-Volendam
Baggerdepot Edam-Volendam
Baggerdepot Edam-Volendam
Baggerdepot Edam-Volendam

Projectmanagement Baggerwerk Edam-Volendam
Bovisie voert in opdracht van de Gemeente Edam-Volendam het depotbeheer voor Baggerdepot Keetzijde te Edam-Volendam BRL SIKB 7500 procescertificaat.

Bovisie is een onderneming die actief is op het gebied van grondstromen en secundaire grondstoffen alsmede de ontwatering van baggerspecie binnen Nederland. Met de certificering conform de BRL 7500 met protocol 7511 draagt Bovisie o.a. zorg voor de acceptatie van baggerspecie evenals de afzet daarvan. 

Bovisie is gespecialiseerd op het gebied van de toepassing van grond en secundaire grondstoffen evenals de daarmee samenhangende handel en bemiddeling, afzet en hergebruik van reststoffen.

ga terug naar het projectenoverzicht