PROJECTDETAILS

Landverbetering

Landverbetering
Landverbetering
Landverbetering
Landverbetering
Landverbetering

LANDVERBETERING

  • Ophoging van te laag liggend perceel waarbij de teelaarde weer terug bovenop gezet wordt.
  • Laag voor laag is de teelaarde verwijderd, ondergrond aangebracht en vervolgens de teelaarde weer terug geplaatst.

Heeft u een perceel die verbetert zou mogen worden, dan kunt u contact opnemen met Bovisie Projectbureau.

  • Ontgrondingen van klei en/of zand, met eventueel retour materiaal zijnde teelaarde.
  • Weilanddepots voor baggerspecie. Wij behartigen uw belangen
  • Bouwputten en overige projecten.

Een mooie dag op Koningsdag

ga terug naar het projectenoverzicht