Bovisie - een innovatief projectbureau

CREATIEF & INNOVATIEF VOOR PROJECTEN IN DE CIVIELE TECHNIEK

Onze focus is gericht op Bodemkennis en Gebiedsontwikkeling met de visie op landschappelijke  projecten.  Bovisie is in staat om het proces te verzorgen van ontwerp tot en met realisatie.